BV Schoonoord heeft wat vragen voor de stichting

De bewonersvereniging heeft tot nu toe onprettige ervaringen met de Stichting Schoon Oord en dat is jammer. Het blijkt dat ditzelfde geldt voor een aantal bewoners. Er leven nogal wat vragen en ongenoegens bij diverse bewoners. Op een bijeenkomst is dan ook besloten binnenkort met het opstellen van een vragenlijst en lijst met opmerkingen te beginnen.
Heb jij nog items die je dwars zitten, die je besproken wilt hebben, laat het ons maar even weten.

Deze lijst zal gebruikt kunnen worden om de richting aan te geven aan de BV Schoonoord voor wat betreft eventuele te nemen besluiten en akties en zonodig zal deze lijst aan andere instanties worden voorgelegd.

Reden voor deze aanpak is o.a. het feit dat een paar bewoners hebben geprobeerd de stichting te benaderen met een voorstel om te komen tot een realistischer methode om bestuursleden te kiezen/benoemen en al dan niet herbenoemen. Er is opgemerkt dat de stichting dergelijke voorstellen niet beantwoord en terzijde schuift. De huidige manier is volgens het principe “de slager keurt het eigen vlees” en iedereen die de krant er wel eens op naslaat weet hoe het gaat in de vleesindustrie.

Comments are closed