De maat is vol

Uit gesprekken met bewoners lijkt het alsof bestuursleden van de Stichting Schoon Oord zich voor doen als bestuursleden van een bewonersorganisatie.

De bewonersvereniging heeft mij gevraagd de situatie duidelijk te stellen. “geen van de bestuursleden van bovengenoemde stichting is lid van de pas opgerichte bewonersvereniging Schoonoord (BV Schoonoord)”.

Er is een essentieel verschil tussen een stichting en een bewonersvereniging. Een stichting heeft vaak geen enkel democratisch gehalte (zeker deze stichting Schoon Oord niet omdat zij elke vorm van inmenging en bemoeizucht van bewoners categorisch afwijst). Een bewonersvereniging daarentegen is een democratisch geheel daar het hier de leden zijn die de richting bepalen en het bestuur kiezen. Hier wordt juist van bewoners inmenging en bemoeizucht verwacht, daar gaat het om bij de BV Schoonoord.
De huidige stichting Schoon Oord bestaat zo’n 21 jaar. De bestuurders van toen zijn de bestuurders van nu, de voorzitter van toen is de voorzitter van nu. Deze bestuurders zijn niet gekozen door bewoners rondom de Schoonoordtuin. De bewoners wordt al 21 jaar elke vorm van participatie of inmenging ontzegd. Reeds 21 jaar lang zijn er vele problemen en issues met deze stichting.

De maat is vol volgens een aantal bewoners.
De BV Schoonoord is opgericht naar aanleiding van alle klachten en problemen van de bewoners met de Stichting Schoon Oord. Veel bewoners wensen zich niet langer te laten piepelen door de huidige Stichting.

Na de oprichting van de BV Schoonoord komen er langzaam maar zeker wat reacties los. Strekking van deze reacties is meestal dat bewoners zich geïntimideerd voelen door de stichting en de mededeling hebben gekregen dat ze niet in de tuin mogen komen als ze niet meespitten onder leiding van de stichting.
Ook heerst(e) er de afgelopen jaren een angst bij sommige nieuwe bewoners het huis te kunnen worden uitgezet.
Het is ook deze angst en het feit dat de stichting het recht wilde krijgen om mensen uit huis te mogen zetten die o.a. hebben geleid tot de oprichting van de bewonersvereniging. Want hoe ver kan je gaan, wat een aantal bewoners betreft tot hier en zeker niet verder.

Op een algemene vraag aan bewoners wat de stichting Schoon Oord allemaal heeft georganiseerd voor de bewoners en de tuingebruikers bleef men het antwoord schuldig.

Beste mensen, ik reis af naar een klein dorpje in noord Frankrijk. Maar door de wondere wereld van het internet zal ik zeker op de hoogte blijven van de wonderbaarlijke avonturen in de Schoonoordtuin. Streaming video laat mij vast wel meegenieten. Ik heb belooft een artikel over de huidige situatie en de aanloop hiernaartoe te schrijven. Dat gaat zeker gebeuren. Publicatie in 010rotterdam.nl is zeker, interesse van de kant van het RD is getoond.
Ik blijf mijn werkzaamheden als internet journalist en ghostwriter voortzetten, alleen de setting veranderd.
Doki Bac, internetjournalist en ghostwriter

Comments are closed