De Schoonoordtuin 2.0

De Schoonoordtuin 2.0, dat zou een mooi resultaat zijn voor de zomer van 2015, de aanzet is gegeven, het gesprek is gevoerd, besluiten zijn genomen.

De bewonersvereniging Schoonoord, de BV Schoonoord, is erg blij met de genomen besluiten. Deze stroken met het beleid van de vereniging om alle bewoners bij de tuin te betrekken en de tuin een nieuw leven in te blazen. We hopen het plezier en genot die de tuin zou kunnen bieden bij alle bewoners terug te brengen. Een eerste vereiste hiervoor is een open communicatie waar iedereen kennis van kan nemen. Via onze website houden we jullie op de hoogte en hopen we reacties, foto’s en tekstuele bijdragen te krijgen.

Aanvankelijk leek het erop dat niemand nog bereid was nog rond de tafel te gaan en enige discussie te voeren met de voorzitter van de betrokken stichting Schoon Oord. Men was wel uitgepraat, de feiten waren genoeglijk bekend. Maar uiteindelijk is het er dan toch van gekomen om de voortgang in het proces niet te frustreren. Van de kant van de BV Schoonoord waren Dick en Shamim aanwezig om de belangen van veel omwonenden te behartigen.

De bijeenkomst
Afgelopen dinsdag, 3 maart om 18.30, is er een bijeenkomst geweest over de toekomst van de Schoonoordtuin. Deze toekomst is een jaar geleden ter discussie gesteld door de BV Schoonoord uit onvrede met de ietwat bijzondere gang van zaken van de afgelopen 20 jaar. Ook Havensteder is in dit jaar, na o.a. een aantal gesprekken met belanghebbenden, tot de conclusie gekomen dat ingrijpen noodzakelijk en onvermijdelijk was. Een medewerker/ster van Havensteder heeft zich sterk gemaakt voor de belangen van alle bewoners.

Wat is er besloten
De komende weken gaat er een schrijven per post komen van woningcorporatie Havensteder gericht aan alle bewoners rondom de Schoonoordtuin. De stichting Schoon Oord zal worden opgeheven en geen rol meer spelen in de toekomstige plannen. Er zal een nieuwe tuinvereniging worden opgezet waarin Havensteder voorlopig het voortouw zal nemen. Uiteraard is het de bedoeling dat uiteindelijk de bewoners zelf de vereniging draaiend houden.

De voorzitter van de stichting Schoon Oord meende nog wel op de valreep een aantal eisen te moeten stellen. Een drietal websites moesten worden verboden/verwijderd. De naam van de voorzitter, genoemd in enkele journalistieke beschouwingen, moest worden verwijderd van het internet. De bewonersvereniging moest ook worden opgeheven, ook mocht er niet meer worden gepubliceerd over wat was besproken en er mochten geen posters of andere aankondigingen meer worden opgehangen. Oftewel, en zo kennen we de voorzitter weer, al deze vormen van communicatieve uitingen verbieden. Overigens werd hier verder door niemand serieus op in gegaan.

Wat de bewonersvereniging betreft kunnen we jullie geruststellen
Uiteraard zal de BV Schoonoord de ontwikkelingen op de voet en met een kritisch oog blijven volgen. Regelmatig zal de BV de bewoners via de website op de hoogte houden. Ook op de andere website over de Schoonoordtuin kan je de tuin blijven meebeleven. Bijdragen aan beide websites zijn overigens meer dan welkom.
Shamim en Dick, bewoners

Comments are closed