Een boek, titel: 20 jaar Schoonoordtuin

An insiders job (werktitel) - Jaren geleden is bij een inventarisatie over geschikte stageplekken en stageonderwerpen in Rotterdam de Schoonoordtuin aangemeld. Enkele weken geleden is een verzoek bij mij binnengekomen voor een stageproject over de Schoonoordtuin. Dit project gaat over een literaire benadering van een onderwerp, oftewel een schrijfopdracht. Bij mij leeft al langer het idee een boekje te gaan uitgeven over de Schoonoordtuin. Het lijkt er nu op dat beide initiatieven prima zijn te combineren. Zo zie je maar weer, komt het allemaal toch nog goed.

Even heel summier en heel in het kort. De invalshoek zal zijn (onder voorbehoud) hoe bewoners en omwonenden de tuin ervaren en hebben ervaren, het gebruik van de tuin en de opbrengst (om in tuinderstermen te blijven) van de tuin wat betreft “sociale cohesie”, integratie en participatie. Verhalen en beschrijvingen van bewoners zelf zullen een belangrijk deel van het boek gaan uitmaken.

De bewonersvereniging is enthousiast en zal het project gedeeltelijk gaan faciliteren. Hopelijk zal Havensteder ook bereid zijn een bijdrage te leveren en wellicht een enkel bedrijfje rond de Schoonoordtuin.
Dick (bewoner Schoonoordstraat)

http://www.20jaarschoonoordtuin.nl

Comments are closed