Hoogmoedswaanzin of gewoon onbenul?

Na een enkel gesprek is mij ter ore gekomen dat de afgelopen jaren de Stichting Schoon Oord, en dan met name de heer Johannes Ode uit de Schoonoordstraat pogingen heeft gedaan bij diverse instanties het recht te krijgen bewoners rondom de Schoonoordtuin uit huis te zetten indien zij zich niet voldoende inzetten in de tuin.

Ik begrijp dat u bovenstaande nog een keertje overleest, maar u leest het goed. Een bewoner van de Schoonoordstraat die meent anderen uit huis te kunnen gaan zetten?
Binnenkort kom ik hier zeker even op terug.
Doki Bac – internetjournalist

Comments are closed